Om företaget Värderingar Uppdrag LänkarSom kursledare arbetar jag metodiskt. Min roll är inte att vara en föreläsare, utan att lägga upp strukturen för och vara delaktig i processen.

Men hur går då processen till? Vi har med hjälp av våra sinnen och hjärnor förmågan att ta del av budskapet. Det är däremot inte givet att alla tar till sig och tycker att budskapet stämmer för dem. För att avgöra om det är så måste vi prova det i praktiken. Först därefter kan vi påstå att vi förstår och kan stå för våra nyvunna erfarenheter.

När alla dessa bitar lagts på plats är du och dina kollegor redo att tillämpa era nya kunskaper i er organisation eller tillvaro.