Värderingar Pedagogik Uppdrag LänkarSedan starten 1983 har Bedrift varit katalysatorn i förändringsarbetet för ett stort antal organisationer, företag och individer. Exempel på tjänster Bedrift tillhandahåller är:

• Personlig utveckling för enskilda individer i sina yrkesroller
• Strategifrågor i ledningsgrupper
• Utveckling av grupper och team
• Handledning för chefer

Kärnområdet är personalutveckling. Bedrift anlitas oftast som enskild aktör eller i samverkan med andra konsulter, exempelvis Klara Kompetenser, en kraftfull gruppering som stärker och kompletterar varandra såväl professionellt som socialt.Bedrift ägs och drivs av mig, Ethel Wallberg. Som person är jag nyfiken, drivande, verbal, känslosam och vinner ofta andra människors förtroende.

Jag har läst språk och ekonomi på Karlstad Universitet samt en steg 1-utbildning i integrativ psykoterapi med psykosomatisk inriktning på Göteborgs Universitet.

Över 30 år som egenföretagare och ett antal år som delägare i fåmansbolag har gett mig djup erfarenhet av företagande och dess villkor samt behovet av rak kommunikation för att nå resultat. Styrelseuppdrag i olika företag, lokal bankstyrelse, non-profitorganisationer och ideella föreningar är andra uppdrag jag har erfarenhet av.